Onderhoud

Preventief onderhoud voorkomt vervelende calamiteiten en draagt bij aan verlenging van
de levensduur van uw apparatuur. Of het nu gaat om een eenvoudige of complexe installatie.

De apparatuur die AVL verkoopt en/of installeert is van hoge kwaliteit. Desondanks kan het voorkomen dat als gevolg van veelvuldig gebruik of andere invloeden er een storing optreedt
in de installatie. Met behulp van een bij AVL afgesloten onderhoudscontract bent u verzekerd
van optimaal onderhoud en ondersteuning mocht er tijdens gebruik een calamiteit optreden.

Preventief en correctief onderhoud

Bij het afsluiten van een onderhoudscontract bent u verzekerd van jaarlijkse controle van uw apparatuur op functioneren, beschadigingen, bekabeling en overige van belang zijnde aspecten.
U ontvangt na het uitgevoerde onderhoud een rapportage van de gecontroleerde apparatuur
en de bevindingen.

In geval van storing kunt u bij ons rekenen op snelle (re)actie.
Wij zijn overdag en ’s avonds (ook in het weekend) bereikbaar!

Ook voor onderhoud en service is AVL úw gesprekspartner! 

Onderhoud
Onderhoud
Onderhoud